Mediasite Universitetet i Bergen

Mediasite tjenesten for Universitetet i Stavanger

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
http://www.ecampus.no/om-mediasite/
Logg inn:
https://mediasite.uib.no/Mediasite/login/SAML
TjenesteID:
1840497
Lisens:
Gratis