Clarino, UiB

Norsk forskningsinfrastruktur for språkdata og -tjenester, knyttet til det europeiske CLARIN-initiativet.

Tilbake til lista over alle tjenester