Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. Itillegg til grunnkart finner du temakart fra mange offentlige etater,forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er ogsåutviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Deler avnettstedet benytter FEIDE-innlogging. Du kan benytte FEIDE påKartquiz-modulen. En annen del av nettstedet som benytter FEIDE erBarnetråkk. Dette er et undervisningsopplegg der elevene registrerersine skoleveier og steder de benytter i samarbeid med planlegger i kommunen.

Tilbake til lista over alle tjenester