Læringslyst

Feidepåogging til Regional kompetanseportal, Læringslyst, for ansatte i skolesktoren til kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.

Tjenestetilbyder:
Elverum kommune
Mer informasjon:
https://www.laringslyst.no/
Logg inn:
https://www.laringslyst.no/auth/saml/index.php
Bestillingsinformasjon:
https://www.laringslyst.no/
TjenesteID:
1758300
Lisens:
Gratis