Cristin

Cristin er et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter.

Tjenestetilbyder:
Unit
Mer informasjon:
http://www.cristin.no/
Logg inn:
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/2/wa/registrering?la=no
TjenesteID:
17412
Lisens:
Gratis