Innloggingstjeneste for administrative websystemer ved Det medisinske fakultet, NTNU

Innloggingstjeneste for diverse administrative systemer ved Det medisinske fakultet, NTNU. Systemene inkluderer blant annet Timepl@n, MCQ/FVO database, PBL på nett.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://vev.medisin.ntnu.no/auth/index.php
TjenesteID:
1727985
Lisens:
Gratis