SurveyXact

SurveyXact er et online spørreskjemasystem. Med SurveyXact kan private og offentlige virksomheter gjennomføre spørreskjemaundersøkelser fra a til å. Undersøkelser kan distribueres med e-post utsendelse, web-undersøkelser, postalt eller telefonisk. I SurveyXact kan man sette opp sin spørreramme og gjennomføre analyser.

Tilbake til lista over alle tjenester