Basware.Invoice

Elektronisk behandling av fakturaer. Krever egen avtale gjennom UNINETT FAS.

Tjenestetilbyder:
Basware AS
Mer informasjon:
https://www.unit.no/tjenester/bestillings-og-fakturasystem-bfs
Logg inn:
https://uninett.basware-saas.com/invoice/Global_Login.asp
TjenesteID:
104871
Lisens:
Gratis