Conexus Engage

Conexus Engage er et verktøy for den enkelte lærer hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev.

Conexus Engage benyttes til å registrere resultater fra både nasjonale kartleggingsprøver ogforskjellige lokale prøver, samt mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forholdtil fag/ferdigheter.

Conexus Engage inneholder gode rapporteringsmuligheter for skoleleder og skoleeier.

Tilbake til lista over alle tjenester