Søknad tjenesteleverandør

Fakturamottak

Tjenesteeier vil etablere webtjenesten(e) i henhold til Feides spesifikasjoner, og gjøre de nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger i webtjenesten(e) behandles i henhold til Feides retningslinjer.

Følgende informasjon bes lagt inn i tilknytningskontraktens vedlegg 3:

Kontaktperson for avtalen

Berettigede

Følgende individer hos tjenesteeier er administrator og kan endre hvilke personer som tjenesteeier ønsker skal ha tilgang til webtjenesten og/eller hvilke attributter webtjenesten anmoder Feide om å få anvende:

Informasjon

Vi ønsker oss kort innledende informasjon om tjenesten. Nærmere detaljer må fylles ut på eget skjema når tjenesten er klar for å settes i produksjon.