Sluttbrukere

Med sluttbrukere i Feide mener vi de som har et Feidenavn. Det vil si at du må være ansatt, student, elev eller på annen måte være tilknyttet et universitet, en høgskole, en videregående skole eller en skole i grunnopplæringen som er godkjent som vertsorganisasjon i Feide.

Det er din vertsorganiasjon som vedlikeholder alle brukerdata om deg, samt ditt Feide-brukernavn og passord. Hvis du skulle glemme dette må du ikke kontakte Feide, men din vertsorganisasjon for å få et nytt passord.

Som sluttbruker i Feide får du tilgang til en rekke tjenester, og alle disse tjenestene logger du på med det samme brukernavnet og passordet. Er du allerede logget inn på en Feidetjeneste slipper du til og med å skrive inn brukernavn og passord for å logge deg inn på andre Feidetjenester. Det er dette vi kaller Single Sign On.