Underlag for tilgjengelighetserklæring i Feides kundeportal

20.01.2023 09:40

Nå har Feide gjort det lettere å oppfylle kravet til tilgjengelighetserklæring!

Tilgjengelighetserklæring er viktig for at brukerne skal kunne se i hvor stor grad en nettside er universelt utformet, og lett kunne gi tilbakemelding.

Offentlige virksomheter (kommuner, fylker og offentlige universiteter/høgskoler og andre organisasjoner) som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring på disse innen 1. februar 2023.

Dette betyr at offentlige vertsorganisasjoner må vurdere tilgjengeligheten i tjenestene de bruker gjennom Feide. 

Private tjenesteleverandører har ikke tilgang til uustatus.no. Vi har derfor satt opp en skjemaløsning i Feide kundeportal for å gjøre denne jobben enklere for både vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører. 

Les mer om hvordan du gjør det her

Ny funksjon for offentlige tjenesteleverandører

Er du offentlig tjenesteleverandør? Da kan du oppgi lenke til tilgjengelighetserklæringen du har fylt ut hos uustatus.no, og du trenger ikke fylle ut hele skjemaet/underlaget i kundeportalen.