Testing av aktivering av tjenester på skolenivå

15.06.2022 08:15

I dag skiller tilgangskontrollen i Feide på organisasjoner, og tjenester kan kun aktiveres på organisasjonsnivå. Dette betyr at tjenesten aktiveres for hele kommunen eller fylkeskommunen.

Det er ikke alle skoler som har behov eller ønsker å benytte samme tjenester. Utdanningsdirektoratet har derfor bestilt aktivering også på organisasjonsenhetsnivå (skoler).

Når denne funksjonaliteten er på plass i Feide kundeportal, vil vertsorganisasjonen kunne styre om tjenesten kan aktiveres for hele kommunen/fylket eller for enkelte skoler.  

Utprøving i Oslo kommune

Vi har arbeidet med design og utvikling av denne funksjonaliteten siden høsten 2021 og den er nå klar for testing. I første fase skal Oslo kommune hjelpe oss med å teste funksjonaliteten.  

Skjermbilde av designskisse av hvordan aktivering av tjenester på skolenivå vil se ut i Kundeportalen

Slik ser designskissene ut for ny aktivering av tjeneste for vertsorganisasjon.

Når vi er ferdig med testingen sammen med Oslo kommune blir det mulig for vertsorganisasjoner å melde seg på utprøving av funksjonaliteten.

Mer informasjon om utprøvingsfasen og påmelding kommer til høsten.

Når utprøvingsfasen er ferdig, blir løsningen satt i produksjon og tilgjengelig for alle vertsorganisasjoner og tjenesteleverandør i Feide.

Forberedelser før utprøving

Selv om denne funksjonaliteten er under utprøving, er det fint å allerede nå sjekke om skolene som er registrert på skoleeier er korrekte.

Hvilke skoler som tilhører en skoleeier, vil bli hentet fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Hvis dette ikke stemmer med det som er registrert i vertsorganisasjonens brukerkatalog/Feide-katalog, får ikke skolene tilgang til tjenesten som aktiveres spesifikk for dem.

Sjekk om organisasjonsnummeret i kundeportalen samsvarer med Enhetsregisteret

Du som Feide-administrator kan sjekke dette ved å se på fanen Statistikk i kundeportalen til Feide.

Oversikt over skoler på statistikksiden er hentet fra Enhetsregisteret. Hvis det er skoler som vises med organisasjonsnummer i stedet for skolens navn, betyr dette at organisasjonsnummeret i brukerkatalogen ikke stemmer. 

Skjermbilde fra Feides kundeportal som viser at organisasjonsnumrene er feil fordi de ikke viser skolenavnet, bare nummeret

Er organisasjonsnummeret er feil, må det oppdateres i vertsorganisasjonen sin brukerkatalog.

OBS! Før vertsorganisasjonen endrer nummeret, anbefaler vi å kontakte tjenesteleverandører som har tjenester som henter organisasjonsnummeret for å oppdatere dette i sine systemer.

Du kan se hvilke tjenester som henter organisasjonsnummeret på «Se brukerattributter i tjenester» under «Verktøy»-fanen i Feides kundeportal.