Pilotprosjekt: Foreldre-barn funksjonalitet

09.06.2021 15:13

Vi starter i høst opp et pilotprosjekt som gjør det mulig for foresatte å logge inn på tjenester som støtter foresatte-innlogging ved bruk av ID-porten. Foresatte vil da få tilgang til informasjon knyttet til sine barn, i tillegg til at det også vil bli mulig å hente ut hvilke barn som er tilknyttet en foresatt.

Det er utviklet et API som benytter seg av informasjon om foresattes fødselsnummer. Denne informasjonen må legges inn i vertsorganisasjonenes Feide-kataloger. Rent teknisk realiseres det gjennom et nytt attributt som ligner på norEduPersonNIN. Her legges fødselsnummeret/d-nummeret til de(n) foresatte inn.

De som har meldt interesse for pilotprosjektet etter at vi la ut nyhetssak i mars, ble invitert til et informasjonsmøte 10. juni.

Presentasjonen og opptak av møtet:

Tidligere publisert informasjon om prosjektet:

Foreldre skal få bedre innsikt i barnas digitale skolehverdag

Ta kontakt på kontakt@sikt.no dersom du ønsker mer informasjon om pilotprosjektet.