OIDC-statistikk tilgjengelig i Feide kundeportal

19.10.2022 08:00

Statistikkverktøyet i Feides kundeportal har tidligere kun vist statistikk for SAML-tjenester. Fra 18.august 2022 er også OIDC-tjenester mulig å få frem i denne statistikken.

Merk at OIDC-statistikk før 18. august 2022 fortsatt vises samlet som "Dataporten" i Kundeportal-statistikken. Feide-tjenester som har flere konfigurasjoner; både en SAML og en OIDC, vil bli summert på tvers av konfigurasjoner og uavhengig av om konfigurasjonen er OIDC eller SAML.