Nå har personvernspørsmål kommet inn i leverandørerklæringen

08.05.2023 14:21

Etter tilbakemeldinger fra dere har vi gjort justeringer på leverandørerklæringen i Feide kundeportal. Nå inneholder den også personvernrettede spørsmål for å ivareta brukerne av en tjeneste på en bedre måte.  

Leverandørerklæringen skal gjøre det enklere for vertsorganisasjoner å ta i bruk nye digitale tjenester i Feide kundeportal. Erklæringen er et sett med standardspørsmål som tjenesteleverandører svarer på, slik at vertsorganisasjonene kan bruke dette som underlag når de risikovurderer tjenestene sine.

Les mer om prosjektet for risiko og sårbarhetsvurdering og databehandleravtale her

Første versjon av leverandørerklæringen ble lansert i januar 2023, og vi kommer til å videreutvikle den fortløpende.  

Har du tilbakemeldinger eller forbedringspunkter? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss e-post på kontakt@sikt.no

Til deg som tjenesteleverandør

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurdering kan være tidkrevende, både for vertsorganisasjoner som må innhente informasjon og tjenesteleverandører som må svare på spørsmål om informasjonssikkerhet og personvern i tjenesten. 

Du som tjenesteleverandør kan forenkle denne prosessen ved å fylle ut leverandørerklæringen vår, med spørsmål om informasjonssikkerhet og personvern. 

Vi anbefaler derfor alle tjenesteleverandører til å fylle ut en leverandørerklæring for din tjeneste.

Les mer om hvordan du fyller ut leverandørerklæringen

Har du som tjenesteleverandør allerede fylt inn leverandørerklæringen? Da vil du få et varsel slik at du også kan svare på de nye spørsmålene.  

Vi ønsker at vertsorganisasjoner skal bruke leverandørerklæringen som underlag i arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurdering.

Dersom du får spørsmål fra vertsorganisasjoner om informasjonssikkerhet og personvern i tjenesten din, oppfordrer vi deg først til å henvise til erklæringen.

Til deg som vertsorganisasjon

Vi oppfordrer deg som vertsorganisasjon til å bruke leverandørerklæringen som underlag i risikovurdering av en ny tjeneste.

Les mer om hvordan du finner leverandørerklæring i Feide kundeportal

Dersom du vurderer å ta i bruk en tjeneste som ikke har fylt ut leverandørerklæringen enda, er det fint om du ber tjenesteleverandøren om å fylle ut erklæringen. 

Del din erfaring med risikovurdering og leverandørerklæring!

Vi i Feide ønsker derfor tilbakemeldinger på hvordan og i hvilken grad erklæringen er nyttig for deg i anskaffelsesprosessen.

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med anskaffelse av digitale tjenester, enten du representerer en kommune, fylke, privatskole eller høgskole/universitet. Uansett hvor du befinner deg i prosessen, er vi interessert i å lære av deg og forbedre anskaffelsesprosessen. 

Vil du dele av dine erfaringer? Klikk her for å dele dine erfaringer om risikovurdering og leverandørerklæring