Logg på Feide med Azure AD

25.02.2020 09:19

Uninett jobber nå med en løsning som skal gjøre det mulig å logge inn til Feide-tjenester med Microsoft-kontoen din.

Utdanningsinstitusjoner har i dag en rekke ulike webtjenester. Mange av disse tjenestene har ulike innloggingsløsninger, og brukerne må huske ulike brukernavn og passord avhengig av hvilken tjeneste de skal logge inn på.

Siden Feide er den nasjonale innloggingsløsningen for utdanning, benytter aller fleste utdanningstjenester Feide-innlogging.

Men utdanningssektoren bruker også andre tjenester som ikke har Feide-innlogging, og Office 365 er et eksempel på en tjeneste som er mye brukt. Denne benytter Azure AD som innloggingsløsning, og brukerne må logge inn med Microsoft-kontoen sin for å få tilgang til alt fra Outlook-mail, OneDrive, SharePoint osv.

Logg inn én gang med Microsoft-brukeren din

For å gjøre hverdagen enklere for brukerne, jobber Uninett nå for at de skal kunne logge inn til Feide-tjenester med Microsoft-brukeren sin.

Målet er at brukeren kun skal behøve å logge inn én gang og da få tilgang til alle tjenestene hun eller han trenger, uavhengig av om den bruker Feide eller Azure AD som innloggingsløsning. Dette har vært etterspurt fra både Feide-brukere og IT-avdelingene lokalt.

Spesielt fylkeskommunene har uttrykt et behov for å kunne logge inn til Feide med Azure AD. De har både brukere som er tilknyttet utdanning og dermed har Feide-brukere, men også brukere som ikke er det og derfor ikke har Feide-brukere. 

Proof of concept (POC)

Uninett jobber nå med en proof of concept (POC) for løsningen og konseptet testes teknisk. I fortsettelsen vil vi kartlegge muligheter og eventuelle begrensninger, samt se hvilke konsekvenser det får for regel- og avtaleverk.

– Etter gjennomført POC vil vi gjøre en vurdering på om det skal kjøres en pilot. Hvis den eventuelle piloten godkjennes, vil dette være noe vi leverer til alle kunder som ønsker det, sier produkteier for Feide i Uninett, Snorre Løvås.

Azure AD først, deretter G Suite og lokale innloggingsløsninger

– Vi valgte å starte med Azure AD ettersom Microsoft-systemene er mye brukt i utdanningssektoren. Videre vil vi følge på med tilsvarende løsning for Googles G Suite, og deretter også eventuelle andre lokale innloggingsløsninger på en standardisert måte, forklarer Løvås.