Fra 8. mars kan du bruke ID-porten til Feide-pålogging

03.03.2021 12:23

Nå blir det mulig å bruke ID-porten til å logge på tjenester som bruker Feide som innloggingsløsning. Feide-innlogging med Azure AD fortsetter piloteringen fram til sommeren.

Uninett startet høsten 2020 to pilotprosjekter som gjør det mulig å bruke ID-porten og Microsoft-kontoer (Azure AD) til å logge på tjenester som bruker Feide som innloggingsløsning. Gjennomføring av begge pilotene har gått problemfritt med over hele 34 000 innlogginger med ID-porten og 21 000 innlogginger med Azure AD. Uninett fremskynder derfor produksjonssetting av Feide-innlogging med ID-porten til 8. mars.

Piloten for Azure AD fortsetter som planlagt fram til sommeren, for selv om selve innloggingen har gått fint så trenger vi avklaringer og testing rundt sterk autentisering etter autentisering med Azure AD.

Feide-innlogging med ID-porten

Feide-innlogging med ID-porten gjør det mulig å logge på tjenester som bruker Feide som innloggingsløsning. Det betyr at den elektroniske identiteten fra ID-porten, benyttes til å autentisere brukeren istedenfor en vanlig Feide-autentisering. Tjenester får fortsatt nødvending informasjon om brukeren uten at brukeren trenger å logge seg inn med sin Feide-konto.

Skjermbilde av innloggingsbilde til Feide. Skriv inn brukernavn, passord. Logg inn

ID-porten som tofaktormetode i Feide

ID-porten kan også benyttes som den tredje metode for sterk autentisering i Feide.

Brukere som allerede er logget inn med ID-porten slipper å autentisere seg på nytt, men brukere som har logget inn med Feide får valgt ID-porten som en to-faktor metode.

Skjermbilde: Logg inn med feide. Autentisering med et høyere sikkerhetsnivå

Skjermbilde: Velg elektronisk ID. MinID, BankID, bankID på mobil, buypassID på smartkort, buypass ID i mobil, commfides

Det kreves ingen registrering av brukerne i Feide-katalogen for å benytte ID-porten som innloggingsmetode, og metoden kan benyttes av alle personer i organisasjonen. Dette vil redusere organisasjonens ressursbruk knyttet til det å ta i bruk sterk autentisering.

Ta i bruk Feide innlogging med ID-porten

For å benytte ID-porten gjennom Feide, kan Feide-administrator for vertsorganisasjonen gå inn i Feide kundeportal og bestille sterk autentisering under "Organisasjon-fanen" for å få tilsendt avtaler for sterk autentisering. For de som allerede har bestilt sterk autentisering så er det bare å velge metoden ID-porten.

Skjermbilde: aktiver sterk autentisering i kundeportalen

Innføring av sterk autentisering med ID-porten krever ingen registrering lokalt i Feide-katalogen.

Administrasjonen av hvilke tjenester som krever sterk autentisering kan styres som vanlig i kundeportalen.

Kostnader knyttet til bruk av ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet fastsetter pris for autentisering i ID-porten hvert år. Pris for autentiseringer settes i oktober/november hvert år. Historisk har prisen ligget rundt 35 øre inkl. mva. pr. autentisering.

Ved bruk av ID-porten til Feide-innlogging sendes faktura fra Uninett.

Statistikk over antall innlogginger vil bli tilgjengelig i kundeportalen. Ved behov for statistikk over forbruk i mellomtiden, kan Uninett kontaktes på e-post: kontakt@sikt.no.

Deltakere i pilotprosjektet

Deltakere i pilotprosjektet kan fortsatt benytte sterk autentisering med ID-porten, uten å gjøre endringer i Kundeportalen. Takk til alle vertsorganisasjonen som har deltatt i piloten.