Forbedringer i Feide kundeportal

09.03.2021 08:43

Gjennom 2020 ble det gjort en rekke forbedringer på kundeportalen, og arbeidet fortsetter i 2021. De siste endringene er overgang til nye attributtgrupper og at registrering/redigering av en tjeneste har fått nytt oppsett.

Overgang til attributtgrupper 

Vi ønsker en felles håndtering av alle tjenester i Feide, uavhengig av om de bruker SAML2- eller OIDC-protokollen. Som et tiltak går vi bort fra å registrere enkeltattributter på SAML-tjenester til å bruke attributtgrupper. De nye gruppene gjør at tjenesten får ett enkelt valg av brukerinformasjon som fungerer både for SAML og OpenID Connect-konfigurasjoner.

Tjenesteleverandører

Vi anbefaler alle å teste attributtgruppene, og teste at tjenestene fungerer som normalt da mulighet for å endre tilbake til enkeltattributter blir slått av 1. juni 2021.

Slik endrer dere fra enkeltattributter til attributtgrupper 

Vertsorganisasjoner   

Tjenesteleverandørene endrer nå slik at tjenestene deres bruker attributtgrupper i stedet for enkeltattributter. Dette vil gi dere en bedre oversikt over hvilken informasjon om brukerne som en tjeneste henter ut. 

Uninett vil sørge for at alle tjenester bruker attributtgrupper fra 1. juni.   

Her ser dere to skjermbilder som viser hvordan det ser ut i dag med enkeltattributter og senere med attributtgrupper.

Visning av enkeltattributter: 

Skjermbilde enkeltattributter   

Visning av attributtgrupper:

Skjermbilde av feltene for attributtgrupper

Enklere å registrere og redigere tjenester

Vi jobber kontinuerlig med å fornye og forbedre kundeportalen, og nå har registrering og redigering av tjenestene fått en skikkelig “oppussing”. Vi har brukertestet en prototype ovenfor noen leverandører som leverer tjenester med Feide i dag. Vi implementerer forbedringene forløpene, og per nå er følgende oppdatert:   

Ny versjon av skjema for å endre navn, beskrivelse, innloggingslenke, kategorier og annen informasjon om tjenester. 

Skjermbilde Feide kundeportal

Kategorier for tjenester i kundeportalen. Skjermbilde

Mulighet for å registrere OpenID Connect-konfigurasjon 

I Feide kundeportal har det frem til nå kun vært mulig å legge inn konfigurasjoner for SAML-tjenester, mens OpenID Connect-tjenester har blitt registrert i Utviklerportalen. 

Nå er det mulig å registrere både SAML- og OpenID Connect-tjenester i Feide kundeportal. Dette medfører at tjenesteleverandører slipper å registrere to forskjellige steder og kan forholde seg kun til kundeportalen. For vertsorganisasjoner vil det blir det enklere å aktivere tjenester fra en leverandør som leverer to versjoner av samme tjeneste. Den vil vises som bare en tjeneste i oversikten og ikke to slik som det gjør nå.  

Konfigurasjoner for Feide Customer Portal. Skjermbilde.

Veien videre

Vi jobber videre med å forbedre registrering/redigering av tjenester. Det vil bli implementert et nytt oppsett som vil gjøre det enklere å få oversikt over hva som må være med for å få publisert en ny tjeneste. Her er en skisse av hvordan det vil se ut:

Skisse av redigering av tjenester. Skjermbilde.

 

De neste punktene på veikartet er følgende:

  • Mulighet til å aktivere tjenester på skole-/organisasjonsenhetsnivå
  • Utvidet rollestyring
  • Implementere funksjonalitet for datadeling
  • Undersøke muligheter for støtte til databehandleravtaler 
Dataporten Dashboard legges ned når funksjonalitet derfra er fullstendig implementert i kundeportalen.

Vi ønsker din tilbakemelding!

Vi blir veldig glade hvis du gir oss tilbakemelding på hva du synes om de nye endringene vi har gjort i kundeportalen. Nederst på siden i kundeportalen er det en lenke til et tilbakemeldingsskjema. 

Skjermbilde av knapp for å gi tilbakemeldinger i kundeportalen.