Feide-brukere til flyktninger

30.03.2022 15:20

Som følge av krigen i Ukraina, vil mange ukrainere komme til Norge i tiden fremover. Dette vil føre til et behov for å opprette Feide-brukere til flyktningene, for å sikkert identifisere og gi de tilgang til digitale tjenester i skole og voksenopplæring.

Trenger ikke D-nummer for å få Feide-bruker

En Feide-bruker registreres vanligvis med et nasjonalt identitetsnummer, for eksempel norsk fødselsnummer, et midlertidig personnummer, også kalt D-nummer, eller et DUF-nummer for personer som har søkt om asyl eller opphold i Norge. 

På grunn av pågangen av flyktninger i denne perioden, kan det være forsinkelser eller andre hendelser som gjør det vanskelig å få utstedt et D-nummer. Dette skal derimot ikke sette en stopper for å gi flyktningene Feide-brukere.

Flyktninger kan få en Feide-bruker av kommunen selv om de ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Dette kan registreres senere.

For Feide-administratorer: Hvordan gjør du det?

Her er en oppskrift på hvordan du som Feide-administrator kan opprette Feide-brukere til flyktninger uten D-nummer.

Steg 1: Ikke registrer nasjonalt identitetsnummer

Hvis ikke brukeren har fått tildelt D-nummer enda, skal du ikke registrere informasjon i norEduPersonNIN-feltet. 

OBS! Det er viktig å ikke registrere et oppdiktet identitetsnummer i dette feltet, siden det kan være identisk med et ekte nummer. Dette kan gi brukeren tilgang til en annen persons innhold i tjenester som benytter identitetsnummer, og er derfor et brudd på personvernet.  

Steg 2: Sjekk hvilke tjenester som bruker nasjonalt identitetsnummer

Noen tjenester bruker nasjonalt identitetsnummer som identifikator for å knytte Feide-brukeren til brukerkontoen inne i tjenesten. Ved å vente med å registrere denne informasjonen, kan brukerne dermed oppleve feilmeldinger og påloggingsproblemer i noen tjenester. 

Vi anbefaler deg derfor å sjekke ut hvilke tjenester dette eventuelt gjelder. 

Dette gjør du slik: Gå til Kundeportalen > Verktøy-fanen > Brukerinformasjon i tjenester > Fødselsnummer (norEduPersonNIN)"Skjermbilde av Kundeportalen i Feide. På bildet vises siden "Brukerinformasjon sendt til tjenester".

Steg 3: Ta kontakt med tjenesteleverandørene

Ta kontakt med eventuelle tjenester som bruker nasjonalt identitetsnummer for å høre om tjenesten er avhengig av dette for å fungere normalt, og – hvis det er tilfelle – om det er mulig å tilrettelegge for disse brukerne. 

Steg 4: Legg inn D-nummer når brukerne får tildelt det

Det er viktig å legge inn D-nummeret så fort brukeren får tildelt det. Slik sikrer vi at personinformasjonen knyttet til brukerne til enhver tid er oppdatert, og at datakvaliteten bevares. 

Steg 5: Varsle tjenesteleverandører

Har tjenesteleverandørene tilrettelagt for bruk uten nasjonalt identitetsnummer (steg 3), må du varsle de når D-nummeret til brukeren er oppdatert. På denne måten mister ikke brukerene innhold og tilganger i tjenestene sine. 

Dette gjelder bare de tjenesteleverandørene som er avhengig av nasjonalt identitetsnummer for å identifisere brukerne.

For tjenesteleverandører: Vær obs og tilrettelegg

Når Feide-administratorer registrerer brukere uten nasjonalt identitetsnummer (norEduPersonNIN), kan dette skape problemer for tjenestene som er avhengig av identitetsnummer som identifikator. 

Gjelder dette en av dine tjenester? Da bør du være oppmerksom på at det kan komme henvendelser. Gjerne forbered løsninger på disse problemstillingene slik at dette kan løses raskt.

Dette gjelder bare tjenester som er avhengig av nasjonalt identitetsnummer for å identifisere brukerne.

Vi oppfordrer alle tjenesteleverandører i Feide til å samarbeide med vertsorganisasjonene for å finne gode løsninger på dette.