Endring av innstilling for selvvalgt bruk av tjenester i Feides kundeportal

12.02.2021 13:47

I dag er det slik at personer over 13 år som standard får logget seg inn på en tjenester i «nye Feide» (OIDC) før vertsorganisasjonen personen tilhører har aktivert tjenesten. Dette ble gjort fra starten for alle OIDC-tjenester etter en vurdering av personers samtykkekompetanse, eierskap over egne data og egen bruk av disse. Vertsorganisasjonen har kunnet velge om deres brukere får lov til dette eller ikke i kundeportalen.

Vi har fått flere henvendelser angående dette og forstår at det er forvirrende for både tjenesteleverandører og vertsorganisasjoner, samt at det er kommet sprikende vurderinger rundt noen av de juridiske aspektene.

I forbindelse med sammenslåingen av «gamle Feide» og «nye Feide» samkjøres funksjonaliteten og settes til at standardvalg blir endret fra at personer over 13 år kan benytte selvvalgte tjenester, til at de ikke kan det. Dette var planlagt gjort i mars med en informasjonsrunde i forkant. 

Etter en vurdering endrer vi standardinnstillingen for alle til å ikke tillate dette for grunnopplæringen fra mandag 15. februar.

 

For høyere utdanning vil vi kjøre informasjonsprosessen som planlagt.

Ved endring av standardvalget vil de over 13 år ikke lenger kunne logge på tjenestene de har benyttet før vertsorganisasjonen eventuelt aktiverer tjenestene i kundeportalen. Vi forventer at dere vil få noen supporthenvendelser fra personer som ikke kommer inn på tjenester fremover pga. denne endringen. 

Feilmeldingen brukere vil få:

In order to use this service, a Feide administrator for your organization must activate it.

For at du skal kunne bruke denne tjenesten må en Feide-administrator for organisasjonen din aktivere den.

 

Vertsorganisasjonene kan selv velge om de ønsker at brukeren skal kunne gi eget samtykke på tjenester de ikke har aktivert hvis de er over 13 år. 

Dette kan endres i kundeportalen under "Organisasjon"-fanen.

Skjermdump: Begrens tilgang til Dataporten-tjenester

For grunnopplæringa gjøres endringen som nevnt mandag 15. februar uten forhåndsinformasjon, mens vi kommer tilbake med dato for iverksettelse for høyere utdanning. Dere vil da bli informert via epost til administratorene i Feides kundeportal. 

Har du spørsmål rundt dette kontakt oss på kontakt@sikt.no