DFØs databehandleravtale vil bli brukt i Feide kundeportal

07.06.2021 09:19

Mal for databehandleravtale i Feides kundeportal vil bli erstattet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin mal for databehandleravtaler. Endringen utføres i disse dager, og skal være klar til høsten. 

Hva er forskjellen?

Innholdet i databehandleravtalen skiller seg noe fra den gamle. I praksis blir det en videreføring av eksisterende brukergrensesnitt, blant annet ved at nåværende løsning (se skjermdump under) med valg om å laste ned en generell og/eller skjema-basert avtale bli som før. Den nye databehandleravtalen består av to deler, og begge kan lastes ned fra kundeportalen. I den skjema-baserte avtalen kan noen av feltene fylles inn (del to). Felter som inneholder sjekkbokser må du selv redigere i Word-dokumentet.

Illustrasjon av de to avtale-valgene:

Skjermbilde databehandleravtale

Databehandleravtalen kan også lastes ned via tjenestesiden, se skjermdump under.

Skjermbilde testtjeneste

Har du spørsmål kontakt oss: kontakt@sikt.no