Besluttet: Azure AD-piloten produksjonssettes

10.11.2021 13:02

I slutten av oktober ble det besluttet at Azure AD-piloten vil produseres etter at piloten anses som ferdig.

Piloten ble tidligere utvidet på tid, da vi ønsket å få på plass mer funksjonalitet; særlig knyttet til sterk autentisering.

Den siste tiden har vi arbeidet med å få på plass funksjonalitet for å sette hvilket sikkerhetsnivå brukeren er innlogget på. Innloggingsfunksjonaliteten anses nå som ferdigstilt, men funksjonalitet for administrering i Kundeportalen gjenstår. 

Azure AD-piloten vil fortsette til dette er på plass. Vi vil komme med oppdatert status på dette i løpet av januar 2022.

Les mer om Azure AD-piloten: