Azure AD i produksjon

01.04.2022 14:36

Bruk av Azure AD for pålogging har gått i produksjon og kan nå aktiveres av alle vertsorganisasjoner! Merk at dette fortsatt krever en lokal LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) for Feide.

Hva er Feide-innlogging med Azure AD?

Aktivering av Azure AD som innloggingsmetode gjør det mulig å benytte Microsoft-konto til å logge på tjenester som bruker Feide som innloggingsløsning. Brukeren logger inn med sin Microsoft-konto, som kobles opp mot Feide-brukeren, slik at tjenester fortsatt får informasjon fra den lokale LDAP-en. 

Ved å ta i bruk denne funksjonaliteten vil organisasjoner kunne slippe administrering av flere autentiseringsløsninger med ulike brukerkontoer.

Hvordan gjør du det?

Organisasjon-siden i Kundeportalen har blitt oppdatert med et nytt felt: «Innloggingsmetoder». Ved å klikke på «Rediger» vil organisasjonen få opp valgene med å legge til eller fjerne ulike metoder for innlogging, samt lenker til dokumentasjon rundt de ulike metodene.

Mer informasjon om oppsett og administrering av Azure AD finner du her:

Les mer om Azure AD-piloten: