Nye Feide

Hva er nye Feide?

Nye Feide er en tjeneste for trygg innlogging, sikker datadeling, forbedret personvern og tilrettelegging for innovasjon.

Den nye tjenesten beholder navnet Feide, men vil i en periode omtales som nye Feide ettersom tjenesten har fått ny funksjonalitet. Nye Feide har tidligere også blitt omtalt som Feide 2.0. 

Nye Feide er et resultat av at Feide og Dataporten er slått sammen til én tjeneste. Dette er fordi en sammenslåing gir økt funksjonalitet og tilgjengelighet til hele utdannings- og forskningssektoren.

Tjenesten drives i et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett. 

Ny funksjonalitet

Datadeling
Gjennom vår API Gatekeeper kan man på en sikker måte dele alle data som ikke er helt åpne med de man ønsker. Ved hjelp av god tilgangskontroll kan man enkelt gi tilgang til utvalgte data til bestemte tjenester og personer. Man trenger ikke lenger gi leverandører full tilgang inn i databasen fordi om en tjeneste skal ha tilgang til noe data. Hvilke data du ønsker å dele, er opp til deg.
 
Mobilpålogging
Nye Feide gir god støtte for moderne pålogging til apper. Man kan nå velge å ikke kreve ny pålogging etter åtte timer, men la brukeren være pålogget i en lengre periode, i tråd med det sluttbrukere ofte forventer av mobilapplikasjoner i dag. 
 
Støtte for flere påloggingsvalg
Feide er fortsatt vår hovedmetode for innlogging, men for enkelte tjenester som har brukergrupper utenfor Feide, har vi nå tilrettelagt for at de enklere kan legge til andre påloggingsvalg, som f.eks. ID-porten, Facebook og Twitter. 
 
Tilgang på gruppedata
Bedre gruppedata har lenge vært etterlyst i Feide. Nå kan man hente ut gruppedata fra FS for studenter, som gir svar på hvilket kull, klasse, studieprogram, studieretning og emnetilhørighet, samtidig som personvernet er ivaretatt.
 
Når grunnopplæringen kommer over på Feide-skjema versjon 2.0, kan vi også der hente ut informasjon om klasse/basisgruppe, undervisningsgruppe og eventuelt andre grupper. Man får også muligheten til å hente ut informasjon om lærere og elever i en gruppe, uten at hver enkelt elev har logget inn på forhånd.
 

Hva er endringene i forbindelse med nye Feide?

  • All informasjon om Feide vil nå være samlet på ett nettsted, feide.no, som Uninett, Utdanningsdirektoratet og Unit står bak.
  • Fra 2019 skal vertsorganisasjoner kun motta én faktura for Feide, og ingen separat for Dataporten.
  • Fra 2019 skal ikke tjenesteleverandører betale for å levere tjenester til utdannings- og forskningssektoren gjennom Feide.
  • Med nye Feide kan administratorer aktivere alle tjenester gjennom Feides kundeportal på samme måte som før. Dette gjelder uavhengig av om tjenesten var koblet til Dataporten eller Feide.   
  • Feide har fått ny logo og en oppdatert grafisk profil. 
  • 1. oktober starter utprøving av nytt design på Feides innloggingsside. Dette vil kun vises ved innlogging til tjenester koblet til tidligere Dataporten. Resten av Feide-innloggingene vil få samme, nye design i løpet av høsten/vinteren 2018/2019. 

Når kan man ta i bruk nye Feide?

Grunnopplæringen, høyere utdanning og forskning kan alle ta i bruk de nye funksjonalitetene i Feide når nye avtaler er signert.

Høyere utdanning og forskning vil få tilsendt nytt tjenestebilag og databehandleravtale for Feide i løpet av høsten 2018. For spørsmål om nye avtaler i grunnopplæringen, ta kontakt på feide@udir.no.

Vi utarbeider nye bruksvilkår som tjenesteleverandører må godta før de kan ta i bruk nye Feide. Dette vil komme på plass i løpet av høsten. Merk at tjenester som i dag er koblet til Feide, må koble seg til nye Feide gjennom et nytt grensesnitt (OAuth 2.0/OpenIDConnect) for å ta i bruk ny funksjonalitet. Dette skjer ikke automatisk.