Feide-konferansen 2023

21. september har vi gleden av å invitere deg til vår første heldags Feide-konferanse!

Tidspunkt
-
Sted
Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo
Påmeldingsfrist

På Feide-konferansen vil du få informasjon om nye Feide-funksjonaliteter, sesjoner om spennende temaer som er sentralt for Feide, foredrag med Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om sikkerhet i en usikker tid, og mer.

Konferansen er både for deg som vertsorganisasjon og deg som tjenesteleverandør.

Program

10.00–10.15: Velkommen, ved Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet og Tom Røtting, divisjonsdirektør i Sikt

10.15–10.30: Informasjon om pågående Feide-prosjekter, ved Hildegunn Vada, produktområdeleder i Sikt

10.30–11.00: Den nye strategien og betydningen av Feide, ved Lene Karin Wiberg, spesialrådgiver i KS

11.00–11.10: Pause

11.10–12.10: Sesjoner

  • Gruppe 1: Hvordan kan samskaping og samarbeid bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet?
  • Gruppe 2: Når skolen hackes
  • Gruppe 3: Trygg og sikker deling av data

12.10–13.10: Lunsj

13.10–14.10: Sesjoner

  • Gruppe 1: Når skolen hackes
  • Gruppe 2: Trygg og sikker deling av data
  • Gruppe 3: Hvordan kan samskaping og samarbeid bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet?

14.10–14.20: Pause

14.20–15.20: Sesjoner

  • Gruppe 1: Trygg og sikker deling av data
  • Gruppe 2: Hvordan kan samskaping og samarbeid bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet?
  • Gruppe 3: Når skolen hackes

15.20–15.25: Pause

15.25–15.50: Sikkerhet i en usikker tid, ved Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

15.50–16.00: Takk for i dag, ved Kathrine Solstrand, teamleder for Feide-teamet i Utdanningsdirektoratet

Om sesjonene

Vi har tre ulike sesjoner i løpet av Feide-konferansen. Alle deltakerne vil bli delt inn i grupper, og hver gruppe vil komme innom hver sesjon. 

Hvordan kan samskaping og samarbeid bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet?

I denne sesjonen vil du få informasjon om arbeidet vi har gjort for å gjøre det enklere med risikovurdering og databehandleravtale i forbindelse med å ta i bruk nye tjenester i Feide. Du vil også få høre om erfaringene fra en vertsorganisasjon. Til slutt vil vi avslutte med en workshop. 

Når skolen hackes

Hacking skjer ikke lenger bare for store organisasjoner i utlandet, men også kommuner og fylkeskommuner her i Norge. Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt skal fortelle om noen av disse hendelsene og hva som ligger bak avisoverskriftene. Flere av disse hendelsene kunne ha blitt unngått hvis organisasjonen benyttet sterk autentisering.

Det vil også bli gjennomført en workshop, og til slutt vil det bli presentert hvordan man tar i bruk og administrerer sterk autentisering i Feide kundeportal.

Trygg og sikker deling av data

I denne sesjonen vil du få vite hva datadeling i Feide går ut på og hvordan datadeling i Feide kan forbedre og effektivisere din skolehverdag. Til slutt vil vi avslutte med en workshop. 

Praktisk info

Du kan kun delta fysisk på konferansen. 

Utdanningsdirektoratet dekker deltakeravgiften på konferansen, men du må betale reise- og oppholdsutgifter selv. 

Avmelding

Du må gi beskjed hvis du ikke kan delta. Frist for avmelding er 6. september 2023. Vi gjør oppmerksom på at du blir belastet for deltakeravgiften hvis du ikke melder i fra om fravær.