Utrulling

Alle universiteter og statlige høgskoler i Norge er i dag tilknyttet Feide. I tillegg er mange kunst- og vitenskapelige høgskoler, private høgskoler og forskningsinstitutter tilknyttet.

Alle lærere og elever i den videregående skolen kan i dag benytte Feidepålogging til tjenestene de bruker i sitt daglige skolearbeid.

Omtrent 97% av elever og lærere i grunnskolene kan per i dag (oktober 2017) benytte Feidepålogging. Senter for IKT i utdanningen har ansvar for utrulling av Feide i grunnopplæringen, og de tilbyr en detaljert oversikt over hvilke skoler som er tilknyttet Feide.

I tillegg er flere privatskoler tilknyttet Feide, og mange jobber med å få på plass en Feide-tilknytning.