Tjenestestyret for Feide

Tjenestestyret er det besluttende organet for videreutvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Utdanningsdirektoratet og Unit. 

Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, samt at tjenesten opprettholdes og videreutvikles.

Grunnopplæringen og universitets- og høyskolesektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer universitets- og høyskolesektoren, og Utdanningsdirektoratet representerer grunnopplæringen. Uninett som leverandør er nøytral.

Tjenestestyrets deltakere

  • Hildegunn Vada, avdelingsdirektør i Uninett AS
  • Snorre Løvås, produktansvarlig for Feide i Uninett AS
  • Annette Grande Furset, Seniorrådgiver i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Lars Fredrik Hatlehol, Avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Kathrine Solstrand, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet
  • Iver Kristoffersen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet
  • Kristian Bergem, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Møter og referat

Oversikt over kommende og tidligere møter i tjenestestyret samt referater finner du her