Tjenestestyret for Feide

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Utdanningsdirektoratet og Unit. 

Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, samt at tjenesten opprettholdes og videreutvikles.

Grunnopplæringen og universitets- og høyskolesektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer universitets- og høyskolesektoren, og Utdanningsdirektoratet representerer grunnopplæringen. Uninett som leverandør er å anse som nøytral.

Tjenestestyrets deltakere

  • Hildegunn Vada, Uninett
  • Lars Kviteng, Uninett
  • Annette Grande Furset, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Alf Hamar, Utdanningsdirektoratet
  • Iver Kristoffersen, Utdanningsdirektoratet

Om Feide

UnderleverandørerTjenestestyret for Feide