Tjenestestyret for Feide

Tjenestestyret hadde sitt siste møte september 2021, og er nå erstattet av Porteføljestyringsmøter.

Tjenestestyret har vært det besluttende organet for videreutvikling av Feide, og besto av representanter fra Uninett og Unit (nå Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) og Utdanningsdirektoratet. 

Tjenestestyret har hatt ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, samt at tjenesten skulle opprettholdes og videreutvikles.

Grunnopplæringen og universitets- og høyskolesektoren skulle være likt representert i styringen av Feide. Unit representerte universitets- og høyskolesektoren, og Utdanningsdirektoratet representerte grunnopplæringen. Uninett som leverandør var nøytral.

Tjenestestyrets deltakere

  • Hildegunn Vada, avdelingsdirektør i Uninett AS
  • Snorre Løvås, produktansvarlig for Feide i Uninett AS
  • Annette Grande Furset, Seniorrådgiver i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Lars Fredrik Hatlehol, Avdelingsdirektør for IT-utvikling i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Kathrine Solstrand, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet
  • Kristian Bergem, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Møter og referat

Oversikt over tidligere møter og referater fra Tjenestestyret