Tjenestestyret for Feide

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Utdanningsdirektoratet og Unit. 

Grunnopplæringen og universitets- og høyskolesektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer universitets- og høyskolesektoren, og Utdanningsdirektoratet representerer grunnopplæringen. Uninett som leverandør er å anse som nøytral.

Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, samt at tjenesten opprettholdes og videreutvikles.

 

Tjenestestyrets deltakere

  • Hildegunn Vada, Uninett
  • Lars Kviteng, Uninett
  • Annette Grande Furset, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Alf Hamar, Utdanningsdirektoratet
  • Iver Kristoffersen, Utdanningsdirektoratet