Tjenestestyret for Feide

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Utdanningsdirektoratet og Unit. 

Feide leveres av Uninett som samarbeider med Unit og Utdanningsdirektoratet om forvaltningen av tjenesten. 

Grunnopplæringen og universitets- og høyskolesektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer universitets- og høyskolesektoren, og Utdanningsdirektoratet representerer grunnopplæringen. Uninett som leverandør er å anse som nøytral.

Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, samt at Feide opprettholdes og videreutvikles som en trygg og enhetlig nasjonal løsning for innlogging og sikker deling av data.

 

Tjenestestyrets deltakere

  • Hildegunn Vada, Uninett
  • Lars Kviteng, Uninett
  • Annette Grande Furset, Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Alf Hamar, Utdanningsdirektoratet
  • Iver Kristoffersen, Utdanningsdirektoratet