Tjenesterådet for IMD og informasjonssikkerhet

Tjenesterådet har hovedansvaret for forvaltningen og videreutviklingen av fellestjenester innenfor infrastruktur, mellomvare, data og informasjonssikkerhet for universitet- og høyskolesektoren. Uninett er sekretariat, og rådet overtar rollen som prioriteringsrådene for høyere utdanning tidligere har hatt.

Tjenesterådets mandat

Møtereferat

Prioriteringsrådets deltakere

  • Ove Brusegard, NMBU
  • Berit Schmidt, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tore Rydbren, Høgskolen i Innlandet
  • Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
  • Lars-Erik Aas, Høgskolen i Østfold
  • Nina Kaurel, Universitetet i Bergen
  • Ola Ervik, NTNU
  • Roy Dragseth, UiT
  • Lars Fredrik Hatlehol, Unit
  • Bjørn Kopperud, Uninett