Connect

Adobe connect webmøte løsning for UNINETTs kunder. Tjenesten blir kjørt av NORDUnet. For mer informasjon, se her: http://www.uninett.no/webm%C3%B8ter

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/webm%C3%B8ter
TjenesteID:
99884