Meldingssentralen (nedlagt)

Meldingssentralen er et helhetlig web-basert elektronisk informasjonssystem som kan besørge elektronisk kommunikasjon mellom institusjonen og ulike målgrupper ved bruk av elektroniske kanaler, (eks. SMS, e-post). Løsningen kan opereres både manuelt og automatisk (abonnement), og er dermed et velegnet kommunikasjonsredskap spesielt tilpasset for bruk av de elektroniske kanalene, SMS, e-post og web. Tjenesten krever egen avtale med leverandør.

Tjenestetilbyder:
IST AS
Mer informasjon:
http://www.neted.no/index.php?ID=356
TjenesteID:
98160