Uninett OpenWiki

En samlewiki, hvor alle Feidebrukere kan opprette sine egne wikier og selv sette opp aksesskontroll basert på attributter fra Feide. Dette er selve wikien. Dette er en gratis tjeneste åpen for alle. (Tjenesten er under utfasing)

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/labs/openwiki
TjenesteID:
78934
Lisens:
Gratis