Notur

Gjennom denne tjenesten kan autentiserte brukere ved høyere utdanningsinstitusjoner søke om ressurser (eksempelvis regnetid) på Notur sine installasjoner og anlegg.

Tjenestetilbyder:
UNINETT Sigma2 AS
Mer informasjon:
http://www.notur.no/
TjenesteID:
26694