SkoleArena Classic

SkoleArena -Classic er en webløsning som er helintegrert med våre administrative løsninger for skole, Extens og SATS. SkoleArena gir informasjon til elever og lærere og foresatte gjennom selvbetjening. Gjennom SkoleArena kan elever og foresatte hente informasjon direkte fra det skoleadministrative systemet uten å måtte henvende seg til læreren eller administrasjonen på skolen. Hver bruker, enten det er en elev eller lærer, får tildelt eget brukernavn og passord og kan gå inn på sine egne sider. Systemet er rollebasert og ingen får tilgang til mer informasjon enn man har rett på. Læreren fører karakterer og fravær direkte. Faglærer får tilgang til opplysninger om sine faggrupper som vedkommende er ansvarlig for. Faglærere får også informasjon om den enkelte elev, og kan registrere elevfravær pr time samt tilgang til å registrere karakterer i sine fag. Verktøyet gir også mulighet for undervegsvurdering av elevene. Faglærer registrerer vurderingene og vil hele tiden ha en samlet oversikt over de fortløpende vurderingene med innsyn både for elevens kontaktlærer, foresatte og eleven selv. Vurderingen må ta utgangspunkt i kompetansemålene fra kunnskapsløftet, og de læringsmål som er satt for eleven. SkoleArena hjelper deg med det også. Faglærer henter inn de aktuelle mål for faget fra en planmodul i produktet og tilpasser det enkelt til den enkelte elev. Kontaktlærerne får tilgang til alle sine grupper med elevlister og andre oversikter. Kontaktlærerne har oppdatert tilgang til all vurdering gjeldende sine elever, alt elevfravær samt en tilrettelagt registrering av elevfravær pr dag eller pr termin. Registrering av karakterer i orden/atferd gjøres også av kontaktlærer i SkoleArena. Tjenesten krever avtale med tjenesteleverandøren.

Tjenestetilbyder:
IST AS
Mer informasjon:
https://www.skolearena.no/startsiden/index.html
TjenesteID:
23574
Lisens:
Gratis