Amberscript

Med Amberscript kan man automatisk få dannet tekst og undertekster for lyd- eller videofiler man uploader.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
TjenesteID:
2170544