klasselista.no

Klasselista.no er et nettsted som på lar deg administrere og vedlikeholde en klasseliste. Målet er å gjøre det lettere å spre informasjon, gjennomføre arrangementer og samarbeide med andre i klassen eller på klassetrinnet.

Tjenestetilbyder:
Pinaas-gruppen AS
TjenesteID:
2168630

Helt eller delvis gratis