KF Gruppe-API-test

Feide gir ikke ut tilgang til gruppe-API-et sitt uten en token, og token gis bare til tjenester. For å utforske API-et trenger vi altså en dummy-tjeneste, her kalt KF Gruppe-API-test, for å få en token.

Tjenestetilbyder:
Kommuneforlaget AS
TjenesteID:
2168266