Lexplore (old)

Kjernen i Lexplore er å kartlegge leseevnen til elever på en innovativ, objektiv og mer effektiv måte. En øyeskanner som sitter diskret nederst på en dataskjerm oppdaterer 90 ganger i sekundet hvor øynene ser, og tegner et bilde av bevegelser fiksering og pauser når man leser en tekst. Med utgangspunkt i titusenvis av lese-innspillinger har man etter 30 års forskning ved Karolinska Institutet i Stockholm tatt fram algoritmer som ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kan kjenne igjen mønstre mens en elev leser. Kombinert med spørsmål som måler leseforståelse, og innspilling av høytlesing – får man en fullgod lesekartlegging av en elev på minutter, og en hel klasse på en times tid. Men kartlegging er bare starten. Gjennom Lexplores resultatsportal får du se elevens, klassens og skolens lesenivå – men også se resultatet i forhold til andre elever, klasser og en nasjonal normalfordeling. Lexplore kommer også med tilpasset oppfølgingsmateriale og tips om hvordan man kan jobbe med leseutvikling i klasserommet og på skolen basert på de resultatene man har fått. Dette gjør det enklere å følge opp og måle effekten av de tiltakene man setter inn, enten det er på klasse, skole eller kommunenivå.

Tjenestetilbyder:
Lesemester AS
Mer informasjon:
https://www.lexplore.no
TjenesteID:
2167628