Bevisstgjøring av elever - Lærer grensesnitt

Grensesnitt som brukes av lærere for å få en samlet oversikt over elevers tid på lekser og andre Vurdering for Lærings attributter

Tjenestetilbyder:
Hypatia Learning AS
Mer informasjon:
https://www.ataa.no/
TjenesteID:
2167602

Helt eller delvis gratis