Egenvurdering av læring Admin grensesnitt

Applikasjon som brukes for å admin grensesnitt, registrering av skolesstruktur med klasser og fag til klasser.

Tjenestetilbyder:
Hypatia Learning AS
Mer informasjon:
https://www.ataa.no/
TjenesteID:
2167600