Bruk-DEV

Utviklingsmiljø for administrasjonsløsningen for bruksbasert betaling (Bruk) for digitale læremidler som er en del av KS-prosjektet Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT).

Tjenestetilbyder:
Oslo kommune
Mer informasjon:
https://kgv.ude.oslo.no
TjenesteID:
2167556