E-skuvla

E-skuvla er en samisk nettskole. Vi lager nettbaserte læremidler i og på samisk og tilbyr fjernundervisning i samisk. E-skuvla har som visjon å tilby de beste nettbaserte kursene og læremidlene i nordområdet.

Tjenestetilbyder:
ABC-Company E-skuvla AS
Mer informasjon:
https://www.e-skuvla.no/en/about-us/
TjenesteID:
2165733