UDE-Admin

Pålogging til Admin-plattformen for Utdanningsetaten

Tjenestetilbyder:
Oslo kommune
Mer informasjon:
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utdanningsetaten
TjenesteID:
2163668