Feide QA testtjeneste

Feide QA testtjenesten benyttes av Feide til å verifisere funksjonalitet på innloggingssystemet vårt.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://scm.uninett.no/feide/qa-feide-no/
TjenesteID:
2161789

Helt eller delvis gratis