LexeApp

Web app for opprettelse av lekser for elever og publisere det til elevenes telefon (ved bruk av LexeApp)

Tjenestetilbyder:
ZAR GROUP
Mer informasjon:
https://lexeapp.com
Bestillingsinformasjon:
https://lexeapp.com
TjenesteID:
2161464