Lexplore (not active)

Vitenskapelig basert screening av leseevnen ved hjelp av AI og eye tracking. Tids- og kostnadsbesparende med sikre resultater og anbefalinger. Individuell screening av alle elever i en gruppe. Hver elev leser to korte tekster på en skjerm, samtidig som øyebe- vegelsene spilles inn av en eyetracker. Screeningen tar bare noen minutter per elev og utføres av skolens eget personell. Etter lesingen stilles det også noen spørsmål for å teste leseforståelsen. Resultatet publiseres i en nettportal der du ser resultatet oversiktlig på gruppe- og individnivå. På denne måten kan den enkelte lærer se hvilke elever som trenger støtte eller utfordringer, samtidig som du på overordnet nivå kan bruke resultatportalen til det systematiske kvalitetsarbeidet. Til hver elevs resultat finnes det anbefalinger og tiltak som er utarbeidet og gjennomgått av spesialpedagoger, logopeder og lærere. Anbefalingene er tilpasset etter lesenivå og klassetrinn.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/ftH-h6CceNY?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Lesemester AS
Mer informasjon:
https://lexplore.no
TjenesteID:
2161461