Zoom Møte

Ment som bruk for seksjon for undervisningstjenester. Zoom Møte er et kommunikasjonsverktøy med fokus på videokommunikajson.

Tjenestetilbyder:
Unit
Mer informasjon:
http://zoom.us
TjenesteID:
2161056
Lisens:
Krever lisens