Driftsportal Skoleplattform Oslo

Administrasjon av brukere, maskiner og grupper for IKT-ansvarlige i Osloskolen.

Tjenestetilbyder:
Oslo kommune
Mer informasjon:
https://driftsportal.osloskolen.no/
TjenesteID:
2161017

Helt eller delvis gratis