USN LinkedIn Learning

Digitale opplæringskurs. LinkedIn Learning erstatter tidligere Lynda.com

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Sørøst-Norge
Mer informasjon:
https://min.usn.no
TjenesteID:
2160799
Lisens:
Gratis