Nysgjerrigper

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Vi tilbyr læringsressurser for utforskning, kritisk tenking og vitenskapelig metode, blant annet Nysgjerrigpermetoden. Alle våre digitale ressurser er gratis.

Tjenestetilbyder:
Norges forskningsråd
Mer informasjon:
https://www.123forsk.no/
TjenesteID:
2160735

Helt eller delvis gratis